Junie Josue
Higher Life

by Junie Josue
junie@filipinojournal.com

Biyayang Naghihintay Saan Ka Man Naroroon

Biyayang Naghihintay Saan Ka Man Naroroon

Junie Josue

Mababasa sa biblia na sa murang edad pa lamang, nakaranas na ng malaking hamon sa buhay niya si Mephibosheth. Sa pasimula, marangya ang kaniyang buhay at maituturing na isang pribilehio. Anak siya ng isang

Read More »
Maging Wais

Maging Wais

Junie Josue

Sa Pilipinas, sa unang linggo ng Enero karaniwan natin pinagdiriwang ang 3 Kings. Sa biblia, tinutukoy sila bilang wisemen o marurunong na tao na nanggaling pa sa pagkalayu-layong lugar para lang hanapin at handugan

Read More »
Kapanganakan Muli ng Pag-asa

Kapanganakan Muli ng Pag-asa

Junie Josue

Alam niyo bang noong unang pasko, hindi lamang sinilang ang batang si Hesus. Ito rin ang kapanganakan ng pag-asa. Ang mga Israelita ay nakaranas ng pagsakop ng ilang bayan tulad ng Egypt, Assyria at

Read More »
Pagpapanatili ng magandang samahan

Pagpapanatili ng magandang samahan

Junie Josue

Nakakalungkot pero maraming nagsasabi sa akin at napapansin ko rin na madalas ang mga samahan lalo na ang mga organisasyon o asosasyon ng mga Pinoy ay puno ng gulo at away. Dibisyon lamang daw

Read More »
True Love Ayon sa Biblia

True Love Ayon sa Biblia

Junie Josue

Maraming kahulugan ang pag-ibig. Pero ang pinakamalalim at dakilang kahulugan nito ay mababasa sa biblia sa 1 Corinto 13 na nagsasabing ang pag-ibig ay matiisin, matiyaga at nagpapasensiya. Kadalasan, naiinis o nagagalit tayo agad

Read More »
Ang Simbahan bilang Iisang Katawan

Ang Simbahan bilang Iisang Katawan

Junie Josue

Ang mga Kristyano mula sa higit na 50 simbahan na kumakatawan sa denominasyon ng Anglican, Baptist, Mennonite, Presbyterian at Pentocostal at maging sa iba’t ibang mga evangelical na grupo, ang nagpunta sa MTS Centre

Read More »
Ang mga nakapaloob sa dakilang handog

Ang mga nakapaloob sa dakilang handog

Junie Josue

May kuwento na noong unang panahon may may isang lalaking galing sa Scotland na nagpunta sa America para magsimula ng bagong buhay. Hindi siya mayaman kaya’t buong ingat niyang tinipon ang kaniyang mga ari-arian

Read More »