Ang Simbahan bilang Iisang Katawan

Ang Simbahan bilang Iisang Katawan

Ang mga Kristyano mula sa higit na 50 simbahan na kumakatawan sa denominasyon ng Anglican, Baptist, Mennonite, Presbyterian at Pentocostal at maging sa iba’t ibang mga evangelical na grupo, ang nagpunta sa MTS Centre noong January 9, 2011, Linggo ng umaga para sa One Heart church service na sinamahan ng live na banda na sumasamba sa Diyos, pagdarasal, puppet show, sermon at komunyon.

Ang service ay pangalawa na sa tinatag ng mga pastor at pinuno ng iba’t ibang simbahan na nagtitipon din kada buwan para manalangin sa ibat ibang pangangailangan ng katawan ni Kristo, siyudad ng Winnipeg, bansang Canada at buong mundo.

Itinala na ang mga taong dumalo ay nasa 12,800, doble sa dami ng tao noong unang One Heart Service noong nakaraang taon kung saan mga 25 simbahan ang sumama.

Itinuturing na malaking pagkakataon ang araw na ito para sa mga Kristyano na ipahayag ang pagkakaisa ng iba`t ibang denominasyon ng simbahan ni Kristo sa Winnipeg. Isa rin itong paraan para sa mga Kristyano mula sa iba`t ibang lahi at may iba`t ibang paraan ng pagsamba sa Diyos na magtipon upan sumamba sa Diyos at sama samang luwalhatiin ang ngalan niya.

Gayundin naman ang layunin ng mga pastor ng FICF (Filipino Inter-Church Fellowship) na nagdiwang ng Kapaskuhan noong December 30, 2010 sa Canads Inn, McPhillips St. Ang Christmas party ay isang pangyayaring dinaraos ng FICF taun-taon para ipromote ang pagkakaisa sa mga pastor ng mga simbahang Pilipino. Ang taong 2010 ay espesyal dahil ang mga pamilya ng mga pastor ay nakibahagi sa party. Mga 11 pastor ang lumahok sa masayang okasyong ito.

Walang tigil ang gulo at giyera sa iba`t ibang panig ng mundo. Maging dito sa bayang Canada, may iba`t ibang partido na hindi magkasundo kung paano patakbuhin ang bayan. Kahit sa ating sariling comunidad at pami-pamilya, hindi maiwasan ang alitan at hindi pagkakasundo.

Hindi ba`t nanalangin ang Panginoong Hesus na ang kaniyang mga alagad ay magkaisa kung paano nagkakaisa sila ng Diyos Ama? (Juan 17:22). Nais niya na ang pagkakaisa ng Kristyano ang magdala sa ibang tao na maniwala na sinugo siya ng Diyos Ama upang mapatawad ang tao sa kasalanan at magkaroon ito ng buhay na walang hanggan.

Ang huwaran ng pagkakaisa ng mga Kristyano ay walang katulad sa mundo. Ito ay ang pagkakaisa ng Diyos Ama at ni Hesus. Higit pa ito sa pagkakaisa ng mga organisasyon. Hindi rin ito pagakakaisa na base sa emosyon o simpatiya. Pinagkakaisa ang mga Kristyano mula sa iba`t ibang lahi, mula sa iba`t ibang antas ng pamumuhay, at mula sa iba`t ibang wika dahil sa kanilang pananalig sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Si Kristo ang sentro at pundasyon ng kanilang pagkakaisa. At sa kanilang pagkakaisa, naluluwalhati ang Diyos. At sigurado akong naluwalhati ang Diyos sa pagtitipon ng mga alagad niya sa dalawang okasyong aking nabanggit.