aLfie vera meLLa
Sa Madaling Salita

by aLfie vera meLLa
alfie@filipinojournal.com

Papapasukin Mo Ba sa Eskwela ang Iyong Anak sa Darating na Pasukan?

Papapasukin Mo Ba sa Eskwela ang Iyong Anak sa Darating na Pasukan?

aLfie vera meLLa

(Homeschooling amidst the Pandemic) Ilang araw na lang at pasukan na naman. Subalit ang mundo ngayon ay hindi normal ang sitwasyon. Dahil sa pandemyang kinaharap ng buong daigdig, at patuloy na kinakaharap, hindi pa

Read More »
Mabubuting Kabataan Ngayon

Mabubuting Kabataan Ngayon

aLfie vera meLLa

(Pag-asa Pa Rin ng Bayan) Maraming nagsasabi na ang mga kabataan daw ngayon ay iresponsable. Hindi ako pabor dito. Dreams for the Future My now 11-year-old son has so many plans and dreams for

Read More »
Kung Waláng Manlolóko, Waláng Malolóko

Kung Waláng Manlolóko, Waláng Malolóko

aLfie vera meLLa

(On the Folly of Victim Blaming) Maráming táo na mahílig isísi sa mga bíktima ang kasamaán ng mga masasamáng táo. Pag may nalóko, itó ang sisisíhin at hindí ang nanlóko. Pag may napágsamantalahán, itó

Read More »
Making the Quarantine a Family-Oriented, Enriching Experience

Making the Quarantine a Family-Oriented, Enriching Experience

aLfie vera meLLa

(In the Time of Covid-19) Mahigit dalawang buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang tinatawag na stay-home quarantine. Marami sa atin ang nawalan ng trabaho dahil ipinasara muna ang mga kumpanya at establismento

Read More »
Life’s Bittersweet Nuggets

Life’s Bittersweet Nuggets

aLfie vera meLLa

“Walang namamatay sa gutom. Buti pa ang mga homeless—chill lang sila….” Chill? I don’t think so. I volunteered a few years ago at a temporary shelter for the homeless here in Canada; talking to

Read More »
Pasasalamat sa Kapalaran

Pasasalamat sa Kapalaran

aLfie vera meLLa

Kahapon ay may natanggap akong napakagandang balita na aapekto nang positibo sa aking buhay. Magpapasalamat na ba ako? Hindi pa rin! Bakit? Hindi ako makasarili. Magpapasalamat lang ako kapag wala nang mga mababait na

Read More »
Aksayá Nga Lang Ba ng Péra at Panahón ang Pagdiríwang ng Okasyón?

Aksayá Nga Lang Ba ng Péra at Panahón ang Pagdiríwang ng Okasyón?

aLfie vera meLLa

(On Frugality, or Wise Spending) Báwat kultúra ay may kanya-kanyáng tradisyóng pinaháhalagahan. Báwat táo ay may kanya-kanyáng paborítong okasyón. Báwat lahì ay may kanya-kanyáng okasyóng ipinagdiríwang nang engránde. Marámi rin namáng pabór sa símpleng

Read More »
Pinatuwad Sabay Hagupit ng Yantok! Napakalupit!

Pinatuwad Sabay Hagupit ng Yantok! Napakalupit!

aLfie vera meLLa

(On Proper or Appropriate Ways of Disciplining Kids) Ilang linggo pa lang ang nakararaan nang maging viral o mag-trending yung kaso ng gurong nanakit ng kanyang estudyante na idinulog ng magulang nito sa tanggapan

Read More »
Not All Good Fruits Get Contaminated by Rotten Ones

Not All Good Fruits Get Contaminated by Rotten Ones

aLfie vera meLLa

(On the Strength of Character) As one metaphor claims, “Put one good fruit beside several rotten ones and the infection will eat away at the good fruit.” Yes, that is true for literal fruits.

Read More »