Sa Madaling Salita

by aLfie vera meLLa
alfie@filipinojournal.com

Mas Masunúrin Nga Ba ang mga Kababaíhan noóng Únang Panahón?

Mas Masunúrin Nga Ba ang mga Kababaíhan noóng Únang Panahón?

aLfie vera meLLa

(On the Evolution of Women Empowerment) Bákit nga ba mas marámi raw ngayóng mga mag-aasáwa na naghíhiwalay kumpará noóng mga nakaraáng dekáda o síglo? Dáhil ba mas konserbatíbo silá noon o páwang takót lang

Read More »
Isáng Ngití Mo Lang Náman

Isáng Ngití Mo Lang Náman

aLfie vera meLLa

(Not All Popular People Have an Obligation to Engage with Their so-called Fans) Obligásyon nga ba ng mga sikát na ngumitî palagì sa madlâ? *Politicians & Religious Leaders* Only politicians and religious leaders are

Read More »
Leaders & Followers with Critical Minds

Leaders & Followers with Critical Minds

aLfie vera meLLa

(Choosing based on a Multifaceted Assessment) I just finished watching both the Soho and the Abunda interviews with the Philippine presidentiables, conducted in January 2022; still available to watch on YouTube. After listening intently

Read More »
Paskó Ay pára sa Lahát

Paskó Ay pára sa Lahát

aLfie vera meLLa

(On the Universality & Irreligiosity of Christmas) Pára kaníno nga ba ang Paskó? Síno lang ang dápat magdíwang nitó? Mga Kristiyáno nga lang ba? Many people attribute Christmas to religion, in particular, Christianity. Fair

Read More »
Holidays Minus the Sentimentalities (No to Cultural Hijacking)

Holidays Minus the Sentimentalities (No to Cultural Hijacking)

aLfie vera meLLa

Many people love hijacking events, as if this is a second nature for them. For instance, I’ve encountered those who say that Christmas should be celebrated only by Christians, or that Christians should not

Read More »
Síno ang Ibobóto Mo?

Síno ang Ibobóto Mo?

aLfie vera meLLa

(The Real Relation Breaker) Dáhil malápit na namán ang eleksyón sa Pilipínas, nagkálat na namán ang asáran, pasaríngan, at bastúsan ng maraming kandidáto at lalo na ng kanya-kanyang mga tagasupórta. Último mga magkakaibígan ay

Read More »
And the Losers Are…

And the Losers Are…

aLfie vera meLLa

(On the Hidden Ugliness of Beauty Pageants) Tagasubaybay ka ba ng mga paligsahang pangkagandahan na gaya ng Miss Universe? Ako, hinde. I see them as a glamorized extension of female objectification. Women are being

Read More »
Papapasukin Mo Ba sa Eskwela ang Iyong Anak sa Darating na Pasukan?

Papapasukin Mo Ba sa Eskwela ang Iyong Anak sa Darating na Pasukan?

aLfie vera meLLa

(Homeschooling amidst the Pandemic) Ilang araw na lang at pasukan na naman. Subalit ang mundo ngayon ay hindi normal ang sitwasyon. Dahil sa pandemyang kinaharap ng buong daigdig, at patuloy na kinakaharap, hindi pa

Read More »
Mabubuting Kabataan Ngayon

Mabubuting Kabataan Ngayon

aLfie vera meLLa

(Pag-asa Pa Rin ng Bayan) Maraming nagsasabi na ang mga kabataan daw ngayon ay iresponsable. Hindi ako pabor dito. Dreams for the Future My now 11-year-old son has so many plans and dreams for

Read More »