Papapasukin Mo Ba sa Eskwela ang Iyong Anak sa Darating na Pasukan?

(Homeschooling amidst the Pandemic)

Ilang araw na lang at pasukan na naman. Subalit ang mundo ngayon ay hindi normal ang sitwasyon. Dahil sa pandemyang kinaharap ng buong daigdig, at patuloy na kinakaharap, hindi pa rin lubos na ligtas ang kapaligiran at sangkatauhan. Malaki pa rin ang posibilidad na mahawa sa sakit na dulot ng Covid, lalo na kung hindi mag-iingat at susunod sa mga panukalang pangkalusugan, gaya ng pagsusuot ng facemask, regular na paghuhugas ng mga kamay, at pag-iwas sa mga lugar na matatao.

At iyan ang dahilan kumbakit maraming magulang ang nag-aalinlangan kung papapasukin ba nila ang kanilang mga anak sa darating na simula ng bagong academic year.

Mabuti na lang at nagbigay ang gobyerno ng opsyong tinatawag na Homeschooling Program, para sa mga magulang na nais na munang sila ang magturo sa kanilang mga anak sa sarili nilang tahanan–basta susundin lang nila ang pamantayan ng Canadian Curriculum.

*Decide, Register & Take on the Teaching Job*

Despite the still ongoing spiking up of Covid cases here in Manitoba, the government has declared that school would resume in September.

In fairness, the government has given parents the option either to send their kids to school as usual or to apply them on the Homeschooling Program. All parents need to do is fill out the Student Notification Form and submit this (along with a Program Outline detailing the lessons and activities that they have planned out for the homeschooling) via email to the Homeschooling Office. For more information, check the section Homeschooling on the website www.edu.gov.mb.ca.

*Personally Speaking*
I am taking the homeschooling option for my incoming Grade 6 son. I would rather make him safe from possible contacts at school and outside without my supervision by teaching him myself at home, after my work. But that is just me. Of course, other parents are free to decide whichever they deem befitting their feelings and situations.

Sa Madaling Salita
Kung ikaw ay magulang ng isang mag-aaral, nasa iyong desisyon kung iyong papapasukin ang anak o kung ikaw na muna ang magtuturo dito sa inyong tahanan. Kung ito ang rutang iyong napili, maging handa lang sa pamamagitan ng pagbili ng mga aklat at mga kagamitang kakailanganin ninyo; at siguruhing paglalaanan mo ito ng akmang oras upang matuto nang maayos ang iyong anak.