Sa Báwat Páhinâ ng Pánitikan »

Click on That Remote Control!

Click on That Remote Control!

aLfie vera meLLa

(Some More Recommended Films) Mula nang magsimula ang pandemya at napakaraming tao ang nawalan ng trabaho o di kaya ay dinala sa bahay ang trabaho, marami ang nahilig bigla sa panonood ng mga peikula

Read More »
Poetry Book 1 Out Soon!

Poetry Book 1 Out Soon!

aLfie vera meLLa

Published copies of Book 1 of the author’s Poetry Series should be arriving from the printing house this month! Titled Pag-íhip sa Dáhon ng Kahápon, the fully illustrated poetry book will be available for

Read More »