Isa Ka Bang Tunay na Kaibigan?

(On the Essence of Being a True Friend)

Tanong niya sa akin, “Paano mo ba malalaman kung ang isang tao ay isang tunay at tapat na kaibigan? Yun bang madaling utangan o matakbuhan pag may kailangan ka? Yun bang ipaglalaban ka hanggang kamatayan? E paano naman maging isang totoong kaibigan? Kailangan bang handa ka palaging tumulong sa kanya?”
Oo, maaari. Subalit ang tunay na kaibigan ay hindi pawang sa materyal na bagay inihahayag ang kanyang pagiging kaibigan.

Above all, you should be supportive and appreciative of your friends’ accomplishments, but be positively but discreetly critical of their follies and mistakes.

If you notice that something’s wrong with a friend of yours, then you should be able to help the person correct it and to talk with her about it in a nonjudgmental manner.

Ultimately, never talk about your friends’ shortcomings maliciously with other people or even with other friends. Ever.

With that, thanks to all those who regard me as a true friend.

I put a high value on loyalty, confidence, and honesty in the matter of friendship.

So, to those whom I consider friends, I had never and will never speak ill of you behind your backs.

Friendship is next to love. Take care of it very well.

Sa Madaling Salita

Ang tunay na pakikipagkaibigan ay nakikita hindi lamang sa materyalismong aspeto nito. Higit sa lahat, ang pagiging magkaibigan ay nararapat na nakabatay sa respeto, pagbibigay-halaga, at pagiging matapat sa isa’t isa.

Ang pakikipagkaibigan ay sunod sa pagmamahal, kaya kailangan ingatan mo iyan. Tulad ng pag-ibig, pag iyan ay nasira e napakahirap na nitong maibalik sa payak nitong sinimulan.