Tulad ng Matangpusa (Na Pumipikit Din) Pagsapit ng Takipsilim

Sa lumang palasyo
Nais kong bumalik,
Kasama ang aking
Mga kababata.

Sa marmol na nitso
Ay magkuk’wentuhang
Muli, habang si Pete
Ay magsisisirko.

Biglang maiinip
Sina Gavan at Kit,
Mag-aayang muli
Na mag–luksong tinik.

Maya-maya naman
Ay maglílimayón;
Hanap’y matangpusa,
Pambala sa sumpit.

At bago tumunog
Hudyat ng orasyón,
Mga lapida ay
Aming binabasa.

Naaalala ko
Pa ang sabi ni Pete,
“Balang araw, d’yan rin…
Tayo ililibing.”