QPAM’s 2012 Mayuhan

QPAM’s 2012 Mayuhan

QPAM’s 2012 Mayuhan Hermano and Hermana Mayor, Garry and Aida Montierro of UMAC. Hermanita and Hermanito Mayor – Ms. Roxanne Austria and Mr. Nolan Angulo.