Pag-ibig

Pag-ibig/Pagmamahal/isang salitang may malalim na kahulugan/isang kataga/na pag-naghari sa puso ng bawat isa, ay matatamo ang walang kahulilip na kaligayahan.

Inibig ng Diyos ang tao. Iibigin ng tao ang kanyang kapwa, ngayon dala ko ang sulong tatanglaw, upang buksan ang iyong mga puso. Pumipintig ang puso, ang itinitibok nito ay pag-ibig/ang pagmamahalan, liligaya ang mundo/ Natatamo ang hinahangad na kapayapaan. Buksan ang isang yugto/sa aklat ng buhay sa pamamagitan ng pagmamahalan, liligaya ang lahat. Ako si Mercie Cuaresma naririto sa inyong harapan, taglay ang mainit na damdamin, na pag-hariin sa buong kapaligiran ang pag-iibigan. Ngunit tayong lahat, ngiting nagmumula sa puso, hayaan natin maghari ang isang totoong damdamin. Pag-ibig ng Diyos sa tao, Pag-ibig ng tao sa Diyos, Pag-ibig ng tao sa knyang kapwa. Ngayon, nawa’y mag-hari ang pag-iibigan, amg pag mamahalan sa ating lahat. At sa maraming sandal ay tumimo sa ating mga sarili ang tunay na diwa ng katagang “PAG-IBIG.”