Post Title: WHAT IS YOUR NEW NORMAL?
Post Link: https://filipinojournal.com/what-is-your-new-normal/
Caption: “My new normal is having 101 ways to entertain 2 kids at home. Kulang na lang magpa-concert at magpa-circus ako sa loob ng bahay.” But we love it! - Lizeth Apostol, stay-at-home mom
Author: