Post Title: Sa Aking Paglisan, ang Tanging Pabaon Nila…Musika at Alaala
Post Link: https://filipinojournal.com/sa-aking-paglisan-ang-tanging-pabaon-nilamusika-at-alaala/
Caption:
Author: