Post Title: Isa Ka Ba sa mga Naniniwala na Merong mga Mangkukulam?
Post Link: https://filipinojournal.com/isa-ka-ba-sa-mga-naniniwala-na-merong-mga-mangkukulam/
Caption: witch Burning
Author: