Hiling, sa Paskong darating

Pasko natin ngayo’y sadyang ibang -iba
Di tulad ng nagdaang Paskong masaya
Mga paghahandang lubos ng ligaya
Pagka’t pamilya’t ,kaibiga’y kasa-kasama

Bisperas pa lang ay nagkakagulo na
Sa paghahanda ng pang Noche Buena
Ang iba’y sa simbahan lahat ang punta
Upang magbigay pugay sa dakilang Ama

Sa mga pamilihan at mga tindahan
Ang mga tao’y halos di magkamayaw
Sa paghahanda’t pagbili ng regalong tunay
Aginaldo sa mga mahal sa buhay

Ano ang nagyari sa ating lahat na
Pagdiriwang ng Pasko’y lubhang naging kakaiba
Halos buong mundo’y puno ng pangamba
Na dapuan ng sakit na nakakahawa.

Covid 19 ,bakit binago mong lahat?
Ang aming buhay naiba sa isang iglap
Paano ang pagdiriwang na Paskong ginaganap
Kung ang mga tao’y di halos makalabas

Kaya tayong lahat taimtim na manalangin
Sa Poong lumikha’y ating hilingin
Na ang salot na covid mawala sa mundo natin.
Maging dakilang regalo sa Paskong darating.