Post Title: Ang Simbahan bilang Iisang Katawan
Post Link: https://filipinojournal.com/ang-simbahan-bilang-iisang-katawan/
Caption: FICF Christmas party sa Canads Inn, McPhillips, Dec. 30, 2010
Author: