Post Title: Ang Simbahan bilang Iisang Katawan
Post Link: https://filipinojournal.com/ang-simbahan-bilang-iisang-katawan/
Caption: One Heart Celebration sa MTS Centre, January 9, 2011.
Author: